Vil du jobbe på stortinget og i regjeringen i en uke? Søk på LTK3!

Publisert av Astrid-Therese Theisen 11.03.2019
Coverbilde for artikkel

Ønsker du erfaring fra hverdagen på stortinget, eller vil følge en minister igjennom arbeidsdagen? Vil du utfordre komfortsonen og oppleve hvordan nasjonal politikk utformes? Da kan du søke på LTK3.

Ledertreningskurs (LTK) nivå 3 er KrFUs høyeste skolering, og vil foregå over 5 dager i uke 23. Du vil jobbe både i KrFs stortingsgruppe og regjeringsapparat og du vil få med deg verdifull erfaring med politikk på nasjonalt nivå. I tillegg til å følge arbeidet i stortinget og regjeringen, vil du få skolering i ulike tema.

Du må være til stede i Oslo fra tidlig kveld den 2. juni, til sent kveld den 7. juni. Det må forventes intensive dager med mye jobb. LTK3 tar inn deltakere som er kvalifiserte, og har mellom 1 og 3 plasser.

Kompetansekrav:

  • Du må ha gjennomført KrFUs LTK2, eller ha annen kompetanse som tilsvarer dette.
  • Du må være tilgjengelig 2-7 juni.

Praktisk:

Fylkeslagene dekker reisen til og fra Oslo. Egenandel for deltakerne er 500 kroner. Det dekker kost igjennom uken. Losji må deltaker selv finne, men sentralstyret vil være behjelpelig med å finne overnatting dersom det er vanskelig for deltakerne.

Hvordan søke:

Du må sende følgene til krfu@krfu.no innen 1.april:

  • kortfattet CV

  • Søknad der du presenterer deg selv, ditt politiske engasjement og begrunner hvorfor du bør få plass på årets LTK3.

  • Du må svare på spørsmålene som følger under :

  • Du skal holde en appell om en viktig sak innenfor klima- og miljøfeltet. Velg en sak du er opptatt av og skriv forslag til en to minutter lang appell.

  • Tenk deg at du skal være ghostwriter for leder i KrFU og skrive en kronikk/innlegg for Martine på maks 3000 tegn inkl. mellomrom. Kronikken må vise tydelig hva som er viktig for KrFU og være i tråd med KrFUs vedtatt politikk.

Vi gleder oss til å motta din søknad!