KrFU-leder Martine Tønnessen tar ikke gjenvalg

Publisert av Astrid-Therese Theisen 02.05.2019
Coverbilde for artikkel

Tønnessen gir seg etter å ha ledet Kristelig Folkepartis Ungdom i to år.

- Dette har vært de to mest begivenhetsrike årene i livet mitt. Det er ikke alle som får lov til å lede en organisasjon med idealistiske mennesker som jobber for å forandre verden til det bedre. Jeg er stolt av hva organisasjonen får til og alle som bruker tid og krefter på den.

Tønnessen har vært aktiv i KrFU siden 2014 og vært med i sentralstyret i 4 år. De to siste som leder.

-Selv om jeg gir meg i KrFU, kommer jeg til å fortsette å kjempe for god KrF politikk og være engasjert.

– KrF sitter nå i regjering, og det gir oss en unik mulighet til å fronte våre egne saker og påvirke dag-for-dag politikk. Det blir spennende å se hva de neste to årene bringer, og jeg regner med at KrFU kommer til å være tydelige på hva organisasjonen mener KrF burde prioritere, sier Tønnessen.

KrFU tar nasjonalt og internasjonalt ansvar

Hun sier at et av hennes viktigste oppgaver som leder har vært å sette fokus på det hun mener er vår tids største utfordring: flyktningkrisen og klimakrisen.

- For meg har det vært veldig viktig at KrF tar et særlig ansvar for å sette flyktningkrisen på dagsorden. Aldri før har flere mennesker vært på flukt enn nå. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi flere ganger har fått gjennomslag for å ta imot flere kvoteflyktninger. At regjeringsplattformen fra Granavolden slår fast at antallet kvoteflyktninger skal være 3000 er et stort gjennomslag for KrFU, og en tredobling av antallet på få år. Det viser at vi er solidarisk ansvarlige for å hjelpe mennesker på flukt, og hjelper dem ikke bare der de er, men også der de kan bli, sier Tønnessen.

-Den andre store utfordringen er klimakrisen, hvor jeg mener regjeringen gjør mye, men ikke nok. Konsekvensene av denne krisen vet vi ikke omfanget av, men en av KrFs grunnverdier er forvalteransvaret. Det forplikter når vi møter utfordringen som dette. Denne generasjonen må også ta ansvar, også her hjemme. Klimakrisen rammer hardest dem som er mest utsatt fra før, og det er ikke rettferdig.

Barnas parti

For Tønnessen har det vært viktig at KrF er en tydelig stemme for barna, og hun viser blant annet til gjennomslaget for lærernorm KrF fikk i 2018.

-Lærernormen viser at vi tar barna på alvor: alle elever fortjener å bli sett i klasserommet, og lærerne fortjener en arbeidshverdag som er mer overkommelig. I tillegg har KrF vært tydeligere på å prioritere tiltak for sårbare barn, som Barnas stasjon, og bevilgninger til tiltak mot vold og overgrep mot barn. En god og trygg barndom for alle må være en målsetning.

– Jeg har vært opptatt av å være tydelig, både i møte med andre partier og vårt eget moderparti. KrFU må fortsette å være en vaktbikkje for KrF, både når det gjelder pengebruk, men også når det gjelder å prioritere klima og internasjonal rettferdighet, avslutter hun.

KrFU arrangerer landsmøte 18.-20. oktober på Comfort Hotel Runway. Tønnessen sitter som leder frem til dette.

For mer informasjon, kontakt:

Leder, Martine Tønnessen: 48178334/ mto@krf.no

Kommunikasjonsrådgiver, Astrid-Therese Theisen: 91875074 / ath@krf.no