Reisebrev fra Kiev

Publisert av Oddbjørn og Ellen 04.02.2020
Coverbilde for artikkel

Første helga i desember reiste Oddbjørn Nørstrud og Ellen Weydahl til Ukrainas hovedstad, Kiev, for å delta på årets fjerde og siste YEPP-møte.

YEPP (Youth of the European People’s Party) er ungdomsorganisasjonen til EPP (European People’s Party). EPP er partifamilien i EU-parlamentet som består av kristendemokratiske og konservative partier. Selv om Norge ikke er med i EU, er både KrFU og Unge Høyre medlemmer av YEPP. Omtrent fire ganger i året møtes alle YEPPs ungdomspartier (totalt 63 stykker). I 2019 har YEPP-møtene funnet sted i Praha, Wien og Valencia, i tillegg til Kiev.

Det er utrolig spennende og lærerikt å møte ungdomspolitikere fra andre europeiske land. Vi deler mange av de samme erfaringene og står overfor mange av de samme utfordringene. Det er spennende å få et innblikk i hvordan den politiske situasjonen er i ulike land og hvordan små og store utfordringer løses der. I tillegg til å bli bedre kjent med landene som er vertskap for YEPP-møtene, vedtar vi også ny politikk når vi møtes. I 2019 vedtok vi blant annet flere resolusjoner som har omhandlet viktige klima- og miljøtiltak, og et ungdomsmanifest i forkant av EU-valget i mai. Et gjennomgående spørsmål som diskuteres på YEPP er hva EU skal være og hvilken retning unionen bør gå i. Skal EU være et slags Europas forente stater (en føderasjon som USA), eller bør EU forbli slik det er i dag, en union av selvstendige stater som på noen områder (spesielt økonomiske) har gitt EUs institusjoner myndighet til å fatte beslutninger på deres vegne?

Turen til Ukraina ble første gang både Oddbjørn og jeg besøkte et land i krig. Siden våren 2014 har det pågått en væpnet konflikt øst i Ukraina mellom den ukrainske hæren og pro-russiske separatister. Det har vært mange forsøk på fredsforhandlinger mellom partene, uten at konflikten har blitt løst. Mange av våre ukrainske innledere tok, naturlig nok, opp konflikten, og understreket at EU i større grad burde stå opp for ukrainske interesser, og jobbe mer aktivt mot russisk aggresjon. Ukraina er ikke EU-medlem i dag, men har ambisjoner om å bli det. ”Ukraine is Europe, because Europe stretches as far as its values”, konstaterte parlamentariker Ivanna Klympush-Tsintsadze da vi besøkte det ukrainske parlamentet.

Beste hilsen

Oddbjørn og Ellen

YEPPs nettside: http://youthepp.eu