KrFU og koronatiltak

Publisert av Otto Galtung 16.03.2020
Coverbilde for artikkel

Me er alle ein del av dugnaden for å hindra koronaviruset å spreia seg vidare. Difor gjer Kristeleg Folkepartis Ungdom (KrFU) følgande tiltak for å bidra i den nasjonale dugnaden:

  • Fylkes- og lokallag bes om å ikkje ha fysiske møte, men blir tilrådd å gjennomføra planlagte styremøte på internett eller telefon.
  • K

ontoret stenges fysisk, og alle tilsette jobbar frå heimekontor i tida framover. Me er tilgjengelege via e-post og telefon.

Me oppfordrar elles alle å følga råda frå myndigheitene. Følg med på Folkehelseinstituttets heimesider (link) for oppdatert informasjon. Ta kontakt med generalsekretær Otto Galtung på oga@krf.no eller 90 07 50 65 vist du lurar på noko.