Uttalelse om situasjonen i Hviterussland (Statement on the situation in Belarus)

Publisert av Henrik Peder Govertsen 23.06.2020
Coverbilde for artikkel

KrFU fordømmer arrestasjonene av opposisjonelle i Hviterussland

Hviterussland kalles ofte Europas siste diktatur. President Lukashenko har sittet ved makten siden 1994, og har siden den gang klart å holde det som finnes av opposisjon i sjakk.Det er presidentvalg i Hviterussland hvert femte år, men disse har ikke blitt regnet som frie og demokratiske av OSSE siden 1995.

Denne våren har Hviterussland opplevd de største folkelige protestene på mange år. Dette skyldes blant annet myndighetenes mangelfulle håndtering av korona-pandemien, og at opposisjonen har jobbet hardt for å mobilisere folket i forkant av presidentvalget 9. august. Myndighetene har valgt å svare på disse protestene med å arrestere journalister og opposisjonelle, blant annet presidentkandidat Viktor Babaryko. 19. juni forsøkte flere hundre mennesker å samles til protest i hovedstaden Minsk, men ble avbrutt da politiet grep inn og arresterte 10 personer. Det har også kommet rapporter om at arresterte personer har blitt utsatt for svært kritikkverdig behandling i fengselet.

KrFU har i en årrekke samarbeidet med unge opposisjonspolitikere i Hviterussland, og ser svært alvorlig på situasjonen i landet. Vi fordømmer hviterussiske myndighetenes vilkårlige arrestasjoner av opposisjonelle, og ber om at disse umiddelbart blir satt fri. Vi forventer at Norge og andre europeiske land og organisasjoner legger press på Hviterussland for å hindre fremtidige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er på tide at Europa står samlet i kampen for demokratiske reformer i Hviterussland.

The Young Christian Democrats (KrFU) condemns the arrests of opposition activists in Belarus

Belarus is often called Europe's last dictatorship. President Lukashenko has been in power since 1994, and has ever since managed to keep the opposition in check. There are presidential elections in Belarus every five years, but these have not been considered free and democratic by the OSCE since 1995.

This spring, Belarus has experienced the biggest popular protests in many years. This is partly due to the authorities' inadequate handling of the corona pandemic, and the opposition has worked hard to mobilize the people ahead of the August 9 presidential election. The authorities have chosen to respond to these protests by arresting journalists and activists and politicians from the opposition, including Presidential candidate Viktor Babaryko. On June 19, hundreds of people tried to gather in protest in the capital Minsk, but were interrupted when police intervened and arrested 10 people. There have also been reports that arrested people have been subjected to highly critical treatment in prison.

KrFU has for many years collaborated with young opposition politicians in Belarus, and looks critically at the situation in the country. We condemn the Belarusian authorities' arbitrary arrests of oppositionists and ask for their release immediately. We expect Norway and other European countries and organizations to put pressure on Belarus to prevent future violations of fundamental human rights. It is time for Europe to join forces in the fight for democratic reforms in Belarus.

Bilde: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Solidarity_with_Belarus_concert.jpg