Reisebrev fra Aachen

Publisert av Henrik Peder Govertsen 14.08.2020
Coverbilde for artikkel

Daniel Bjølseth Nordby, som er medlem i KrFU sitt internasjonale utvalg, og Emma Løvaas Akyeampong, som er sentralstyremedlem, deltok på en workshop i Tyskland i vinter. Her er et reisebrev fra dem:

I slutten av februar dro vi til Aachen i Tyskland for å delta på workshop som ble arrangert av Konrad-Adenauer-Stiftung som er en tysk tenketank tilknyttet det kristendemokratiske partiet CDU. Temaet for helgen var digitalisering og innovasjon i Europa!

Vi skulle, sammen med andre europeiske ungdomspolitikere, arbeide med noen av de viktigste utfordringene knyttet til digitalisering fremover og forsøke å utvikle politiske løsninger sammen. Vi jobbet med fire hovedområder: etiske regelverk og lover, spesielt med tanke på kunstig intelligens og bruken av dette, digital infrastruktur på tvers av landegrenser, utdanning og datasikkerhet med vekt på personvern og nasjonal sikkerhet. Vi som var deltakere kom fra ulike land i Europa, noen land mer digitalisert enn andre, men vi står alle overfor store utfordringer knyttet til datasikkerhet og digital infrastruktur. Vi er også helt avhengige av å finne gode løsninger sammen.

Kunstig intelligens er spennende og kan være et godt verktøy dersom det brukes riktig. Brukes det feil risikerer man eksempelvis at mennesker blir diskriminert.

Digital infrastruktur handler blant annet om tilgang og kvalitet på datanettverk, bygging og kontroll av datasentre og viktige programsystemer som gjør digitalisering mulig. Mange strukturer ligger utenfor Norge og utenfor Europa. Noe av det som kan gjøre et stadig mer digitalisert Europa sårbart er mangel på kontroll av digital infrastruktur, dermed er samarbeid om dette viktigere enn noen gang.

Denne workshoppen var en av flere samlinger med ulike temaer og målet er en felles konferanse med flere europeiske ungdomspolitikere og forhåpentligvis masse bra ny politikk.

Hilsen Daniel og Emma