Klimapartiet KrF

Publisert av Edel-Marie Haukland 11.09.2021
Coverbilde for artikkel

Klimakrisen er en av de viktigste grunnene til at jeg er engasjert i KrF.

Vi trenger et parti på Stortinget som ser sammenhengen mellom klima og menneskeverd. Klimakrisa rammer mest de som har minst skyld i den.Når andre diskuterer dieselpriser, løfter KrF blikket og kjemper for de millioner av mennesker som står i fare for å bli klimaflyktninger.

Jeg er stolt av KrFs gjennomslag for klima i regjering. Vi har kuttet i norske utslipp fire år på rad og norske klimagassutslipp er på sitt laveste siden 90-tallet. I 2015 stod KrF alene med SV om å ville trekke oljefondet ut av oljeselskap, nå er det blitt en realitet. Norge er det første vestlige landet som meldte inn et forsterkede mål under Parisavtalen.

I vår sa KrFs landsmøte nei til å lete etter olje og gass i nye områder, og regjeringen har nettopp gått inn for å endre oljeskatten som gjør at det er selskapene, ikke staten og skattebetalerne, som tar risiko for at utbygging er lønnsomt. Dette er et viktig klimatiltak for å ta Norge ut av oljealderen.

Vi må aldri være oss selv nok

Pandemien gjorde det ekstra tydelig at nestekjærlighet ikke kan stoppe ved svenskegrensen. Vi må løfte hele Norge, men aldri bare Norge. Vi kan ikke bli oss selv nok.

Menneskeverdet gjennomsyrer all KrFs politikk, inkludert klimapolitikken. God klimapolitikk er god utviklingspolitikk. KrF fikk nylig gjennomslag for et globalt klimafond. I dette klimafondet er det satt av 10 milliarder kroner til å investere i fornybar energi, som erstatter planlagte kullkraftverk i utviklingsland.

Miljøorganisasjonen ZERO omtaler klimafondet som KrF og Dag Inge Ulstein har fått vedtatt i regjering, som kanskje det viktigste tiltaket Norge gjør for klimakampen globalt.

Effektiv klimapolitikk kommer ikke av seg selv. Den må stemmes fram. Derfor stemmer jeg på klimapartiet KrF dette valget.