Hadle Rasmus Bjuland innstilt som ny KrFU-leder

Publisert av Henrik Peder Govertsen 22.09.2021
Coverbilde for artikkel

Pressemelding fra Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) 21.09.2021

KrFUs valgkomite har innstilt Hadle Rasmus Bjuland fra Rogaland som ny leder for KrFU.

Hadle Rasmus Bjuland ble aktiv i KrFU i 2014. Med verv fra lokallag, fylkeslag og sentralstyret, og med de siste to årene som 1.nestleder har han er bre politisk erfaring. Han har også erfaring som kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe og 2.kandidat for KrF i Rogaland ved årets stortingsvalg.

- Først vil jeg takke for tilliten som valgkomiteen har gitt meg. For meg blir det viktig å bygge en sterk organisasjon og løfte fram unge talenter og inn i lokalvalget 2023. KrFU skal utfordre og sørge for at KrF aldri slapper av. Vi skal være kompromissløse i kampen for de svake og sårbare i samfunnet og for verdens fattige. Mitt mål er at KrF blir en plage for den nye regjeringen, sier Bjuland.

Med i arbeidsutvalget får Bjuland med seg Joel Ystebø fra Vestland som 1.nestleder, Hilde Alice Skåra Gunvaldsen fra Rogaland som 2.nestleder og Edvard Kunzendorf fra Trøndelag som internasjonal ansvarlig. Både Joel Ystebø og Hilde Alice Skåra Gunvaldsen har erfaring fra sentralstyret, og som fylkesledere. De er dyktige talent som på hver sin måte vil løfte det politiske og organisatoriske arbeide i KrFU.

- Jeg er både takknemlig og ydmyk for den tilliten valgkomiteen har vist, ved å innstille meg til 1. nestleder for KrFU. Både KrFU som politisk verktøy, men også som organisasjon, er jeg veldig glad i. KrFU trengs mer enn noen gang. Vi skal sammen forandre! sier Joel Ystebø til innstillingen.

- Jeg er veldig takknemlig for å ha bli innstilt til organisatorisk nestleder. Jeg har store planer og ideer for det neste året som jeg håper landsmøtet gir meg tillit til å realisere, sier Hilde Alice Skåra Gunvaldsen om innstillingen.

Edvard Kunzendorf har de siste to årene sittet i KrFUs internasjonale utvalg. Han har et stort engasjement for utviklingspolitikk og vil bidra til å skape økt oppmerksomhet rundt KrFUs internasjonale arbeid.

- Det er utrolig stas å bli innstilt sammen med så mange andre dyktige mennesker. Nå håper jeg på tilliten fra landsmøte for å kunne arbeide med og fremme KrFUs gode internasjonale politikk, sier Edvard Kunzendorf om innstillingen.

Som sentralstyremedlemmer har valgkomiteen innstilt Mikal Valland Nordli fra Innlandet, Emilie Skoland fra Trøndelag, Thea Myhr fra Vestland og Jørgen Reymert Jensen fra Oslo. Som fast møtende vara har valgkomiteen innstilt Birgitte Konow fra Nordland.

Avtroppende leder, Edel-Marie Haukland gleder seg til å se hva det neste sentralstyret får til.

- Det er et privilegium for en leder å gå av med et så sterkt lag som tar over. KrFU kommer til å fortsette å forme norsk politikk, trene opp politiske talenter og være krystallklare på vårt kristendemokratiske verdigrunnlag i tiden som kommer. Jeg ønsker dem lykke til, og gleder meg til å se hva det neste sentralstyret får til, sier Edel-Marie Haukland om innstillingen.

Leder for valgkomiteen, Jonas Andersen Sayed er veldig fornøyd med innstillingen.

- Jeg har kanontro på gjengen vi nå innstiller til nytt sentralstyre, og er takknemlig for at alle har stilt seg disponible for å gjøre en jobb for KrFU det neste året. Som ny leder innstiller komiteen Hadle Rasmus Bjuland. Det er ikke uten grunn at Stavanger Aftenblad allerede har gitt ham kallenavnet supertalent, og høringsrunden viste også at han har solid støtte ute i fylkene. Jeg er sikker på at han kommer til å bli en god og samlende leder for KrFU.

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre:

Leder: Hadle Rasmus Bjuland (Ett år)
Politisk nestleder: Joel Ystebø (Ett år)
Organisatorisk nestleder: Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (To år)
Internasjonal ansvarlig: Edvard Kunzendorf (Ett år)
Sentralstyremedlem: Mikal Valland Nordli (To år)
Sentralstyremedlem: Emilie Skoland (To år)
Sentralstyremedlem: Thea Line Myhr (Ett år)
Sentralstyremedlem: Jørgen Reymert Jensen (Ett år)
Første vara: Birgitte Konow (Ett år)
Andre vara: Sigurd Flø Gustad (Ett år)
Tredje vara: Marta Rydland Kjelby (Ett år)

Oddbjørn Nørstrud ble valg for to år i 2020 og er derfor ikke på valg i år.

Spørsmål rundt innstillingen kan rettes til:

Jonas Andersen Sayed, valgkomiteens leder, på telefon: 469 61 590 / e-post: jsa@sokndal.kommune.no

Edel-Marie Haukland, leder i KrFU, på telefon: 924 11 005 / e-post:eha@krf.no