Verdensdagen for Downs syndrom er en dag for fest og for refleksjon!

Publisert av Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU 21.03.2022
Coverbilde for artikkel

At vi alle er forskjellige og har noe unikt å tilføre medmennesker og samfunnet er fantastisk. Slik er det også med personer med Downs syndrom, og andre med funksjonsvariasjoner. I dag er det mangfoldet vi feirer! 

Blant personer med Downs syndrom er det mange som opplever at det er et stort sprik mellom hva folk tror et liv med Downs syndrom er, og hvordan det livet faktisk er. Mange kan fortelle at det ikke er medisinske begrensninger som hindrer dem fra å leve livet sitt til det fulle, men først og fremst fordommer og andre folks begrensede syn på hva de kan oppnå. 

Rockesokk er en viktig påminner

Det trengs en holdningsendring i møte med denne gruppen, som meg og deg er ansvarlig for. Vi trenger å bli minnet på at mennesker med Downs syndrom lever som regel veldig gode, meningsfylte og lange liv som tilfører både oss som enkeltmennesker og som samfunn noe vi trenger. Nettopp derfor er Rockesokk-dagen så viktig!

Mennesker med Downs syndrom skal kunne delta i samfunnet på lik linje som sine medmennesker, og kunne velge tilbud og tjenester ut fra egne interesser og behov. La oss unngå merkelapper som “kromosomfeil” eller “sykdom”, og huske på at graden av funksjonsnedsettelse i stor grad handler om omgivelsenes evne og vilje til tilrettelegging og å fjerne både fysiske barrierer og fordomsfulle holdninger. 

I KrFU vil vi jobbe for å sikre mennesker med Downs syndroms og andre funksjonsvariasjoner rett til selvbestemmelse, utdanning, arbeid og til å selv bestemme hvem man vil tilbringe fritida sammen med. Vi må også forsterke støtten til familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging.

I dag tar vi på oss to forskjellige sokker, heiser flagget til topps og feirer et samfunn med mangfold!