Reisebrev fra Libanon

Publisert av Edvard Kunzendorf 29.03.2022
Coverbilde for artikkel

KrFU’s demokratiprosjekt i Libanon har pga. pandemien de siste to årene foregått mye på Zoom, men i slutten av mars var det endelig anledning til å reise ned fysisk. Det er KrFU som har prosjektet, men alle Stortingspartienes ungdomsparti var representert på denne reisen. 


Libanon er nå i en dyp økonomisk krise som bl.a. har ført tilsvært høye bensinpriser, matpriser og strømpriser (20 x normalen). Landet er preget av at det er en smeltedigel av mange ulike religioner og folkegrupper, noe som gjør det politiske landskapet relativt mangefasettert. Etter flyktningkrisen i 2015 har landet også blitt det landet i verden med flest flyktninger per innbygger. Utgangspunktet var derfor utfordrende også før pandemien og den store eksplosjonen i havna i Beirut. Under oppholdet merket vi eksempelvis dette gjennom at mangelen på strøm mørkla lokalene, de lange bensinstasjonskøene og de mange husene som ble påbegynt, men aldri fullført. Til tross for disse utfordringene byr landet på fantastisk rikholdig kultur, nydelig mat, veldig hyggelig befolkning og flott natur. Virkelig et land verdt å besøke!

Fra Libanesisk hold var 7 av ungdomspartiene fra parlamentspartiene representert. Nesten ingen av disse kjente hverandre på tvers av partilinjer, og svært få hadde gått i debatter mot andre partier. Dette er med andre ord noe ulikt hvordan vi har det i Norge. Forklaringen ligger grovt sett i at skillelinjene mellom folkegruppene som de ulike partiene representerer er stor og at historien har skapt en sterk polarisering. Før parlamentsvalget som skal avholdes i mai er det f.eks. ikke planlagt noen partilederdebatter på TV da disse før har eskalert til voldelige sammenstøt. Det vanlige er nå heller at ulike partiledere får tid til å presentere sitt program, men uten at de møter motstandere direkte. 

 

Det var derfor spesielt flott og konstruktivt å ha felles debattskolering med alle disse ungdomspartiene sammen. Naturlig nok måtte temaene for debattene velges med omhu, noe som gjorde at vi diskuterte om sosiale medier er bra og dårlig, fremfor skatt, klima eller trosfrihet. Det opplevdes likevel som svært meningsfullt og lærerikt for representanter fra begge land. 

 

Når jeg ser tilbake på Libanonturen, ser jeg tilbake på en skikkelig flott og meningsfull tur. Det er noe virkelig flott med at vi i Norge har en partikultur som gjør at det er superhyggelig å reise på tur med alle ungdomspartiene, selv om vi kan ha mange sprikende meninger når det kommer til ulike saker. Jeg håper denne kulturen fikk smitte litt over på de libanesiske ungdomspartiene denne helga. Og så håper jeg det norske kjøkkenet snart blir smittet av libanesisk mattradisjon. Det hadde sannelig ikke vært feil 😋


Edvard Kunzendorf, Internasjonal ansvarlig