Bli medlem

Med flere støttespillere står vi sterkere. Bli med eller verv en venn!

  • Med flere medlemmer i ryggen har vi større slagkraft i kampen for verdier som respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.
  • Melder du deg inn får du mulighet til innflytelse i vår organisasjon og direkte sjanse til å påvirke vår politikk på ulike måter.

Vi gleder oss til å få deg på laget!


Medlemsavtale


Kristelig Folkeparti Ungdom er et politisk ungdomsparti og en sideorganisasjon til Kristelig Folkeparti. Våre medlemmer er i aldersgruppen 13 til 33 år. Betalt medlemskap i KrFU gir fulle rettigheter som medlem i KrF og KrFU.

Kristelig Folkeparti er et politisk parti basert på personlig medlemskap. Når en person melder seg inn i Kristelig Folkeparti etableres en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalen er vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.

Innmelding er frivillig, og medlemmet gir frivillig sine personopplysninger til oss. Medlemmet godtar våre vedtekter, med de rettigheter og plikter som følger av dette. Medlemmer kan velges til tillitsverv og folkevalgtverv med mer.

Våre forpliktelser innebærer kommunikasjon mot medlemmet som hører naturlig til medlemskapet, slik som invitasjoner, møteinformasjon, nyhetsbrev, gavebrev, samt innkreving av medlemskontingent.

Vi behandler ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen uten å innhente særskilt samtykke.

Medlemmet kan til enhver tid kontakte KrF via telefon 23 10 28 00 eller epost personvern@krf.no og få tilgang til, samt kontrollere riktigheten av informasjonen KrF har lagret om vedkommende.

Spørsmål om personvern i KrF rettes til personvernombud på personvern@krf.no.

Når medlemskontingenten betales, fornyes medlemsavtalen automatisk.

Det er ingen bindingstid. Medlemmet kan når som helst si opp medlemsavtalen ved å sende en mail til. generalsekretær på mail krfu@krfu.no. Medlemskapet varer i ett år før medlemsavtalen fornyes automatisk. Alle har også 14 dagers angrerett fra innmelding.

Betaling kan skje gjennom vipps eller faktura. Medlemskapet starter umiddelbart etter betalingen er gjennomført. Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år." Skriv e-postadresse eller tlf. nr. kunde kan ta kontakt på ved reklamasjon.

Klager rettes til generalsekretær innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.