Bli medlem

Med flere støttespillere står vi sterkere. Bli med eller verv en venn!

  • Med flere medlemmer i ryggen har vi større slagkraft i kampen for verdier som respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.
  • Melder du deg inn får du mulighet til innflytelse i vår organisasjon og direkte sjanse til å påvirke vår politikk på ulike måter.

Du vil motta en velkomstpakke og giro på medlemsavgift innen en måned etter at innmelding er sendt.

Medlemsavtale

Kristelig Folkeparti Ungdom er et politisk ungdomsparti og en sideorganisasjon til Kristelig Folkeparti. Våre medlemmer er i aldersgruppen 13 til 33 år. Betalt medlemskap i KrFU gir fulle rettigheter som medlem i KrF og KrFU.

Kristelig Folkeparti er et politisk parti basert på personlig medlemskap. Når en person melder seg inn i Kristelig Folkeparti etableres en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalen er vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.

Innmelding er frivillig, og medlemmet gir frivillig sine personopplysninger til oss. Medlemmet godtar våre vedtekter, med de rettigheter og plikter som følger av dette. Medlemmer kan velges til tillitsverv og folkevalgtverv med mer.

Våre forpliktelser innebærer kommunikasjon mot medlemmet som hører naturlig til medlemskapet, slik som invitasjoner, møteinformasjon, nyhetsbrev, gavebrev, samt innkreving av medlemskontingent.

Vi behandler ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen uten å innhente særskilt samtykke.

Når et medlem velges til et tillitsverv eller folkevalgtverv anses dette som offentlig informasjon, og vil dermed bli behandlet deretter.

Medlemmet kan til enhver tid kontakte KrF via telefon 23 10 28 00 eller epost personvern@krf.no og få tilgang til, samt kontrollere riktigheten av informasjonen KrF har lagret om vedkommende.

Spørsmål om personvern i KrF rettes til personvernombud på personvern@krf.no.

Når medlemskontingenten betales, fornyes medlemsavtalen automatisk. Medlemmet kan når som helst si opp medlemsavtalen.