Abort

KrFU mener at dagens abortlov bør erstattes av en lov som også sikrer rettsvern for ufødt liv.

Samtidig vil vi jobbe for et samfunn som er så barne- og familievennlig, hvor velferdsordningene er så gode, at økonomi og materielle faktorer ikke oppleves som selvstendige grunner til å ta abort. Det kan selvfølgelig oppstå vanskelige situasjoner der kvinner ønsker å ta abort, og det er flere helsemessige grunner til at abort bør være et alternativ. Da er det viktig at man får nødvendig informasjon og rådgivning om inngrepet og hvilke muligheter som finnes dersom kvinnen bestemmer seg for å beholde barnet.

KrFU mener at arbeidet med abortforebyggende tiltak må prioriteres høyere og vi vil utvide ordningen med gratis prevensjon og jobber for målrettede tiltak for kvinner i den aldersgruppen som tar flest aborter, særlig studenter.