Abortloven

KrFU aksepterer dagens abortgrense - men vil kjempe aktivt mot en utvidelse av dagens abortgrense.

Vi mener det er flere etiske dilemmaer med gjeldende abortlov, ikke minst gjelder det prinsippet om å anerkjenne fosterets egenverdi frem til uke 12 av svangerskapet. Samtidig erkjenner vi at det i dag ikke er et godt nok alternativ til dagens abortlov.  Nå handler abortdebatten om hvorvidt abortloven skal utvides – til uke 18 eller frem til levedyktighet, når et barn er om lag 22 uker. En rekke partier i Stortinget kjemper for en utvidelse av abortloven. KrFU vil aktivt kjempe mot en utvidelse av abortloven. 

KrFU mener at arbeidet med abortforebyggende tiltak må prioriteres høyere og vi vil utvide ordningen med gratis prevensjon og jobber for målrettede tiltak for kvinner i den aldersgruppen som tar flest aborter, særlig studenter.

  • aktivt kjempe for en anerkjennelse av fosterets egenverdi og mot en utvidelse av dagens grense for selvbestemt abort.
  • tydeliggjøre §2C slik at den kun gjelder sykdommer som ikke er forenelig med liv.