Aktiv dødshjelp

KrFU er imot aktiv dødshjelp, men vil gi aktiv livshjelp i livets siste fase.

I noen få land har man tillatt aktiv dødshjelp og der har begrensningene for hvem som skal kunne få aktiv dødshjelp, blitt færre. Flere pasientgrupper har fått tilbudet, ved noen tilfeller og barr. Dette skjer fordi det er vanskelig å sette en grense for hvem som burde og ikke burde få benytte seg av aktiv dødshjelp.

Vi mener at aktiv dødshjelp er derfor et dårlig svar på en utfordring vi har i samfunnet vårt, nemlig å gi god livskvalitet, mening og å bidra til mindre ensomhet, særlig hos mennesker som sliter med alvorlig sykdom.

KrFU vil:

  • ikke tillate aktiv dødshjelp i Norge, men gi aktiv livshjelp
  • ha god palliativ pleie i kommunehelsetjenesten, og legge til rette for at flere pasienter kan få et godt tilbud hjemme i livets siste fase
  • øke antall sengeplasser på lindrende avdeling