Aktiv dødshjelp

KrFU er imot aktiv dødshjelp.

I noen få land har man tillatt aktiv dødshjelp og der har begrensningene for hvem som skal kunne få aktiv dødshjelp blitt færre. Flere pasientgrupper har fått tilbudet, selv barn ved noen tilfeller har kunnet benytte seg av aktiv dødshjelp. Dette skjer fordi det er vanskelig å sette en grense for hvem som burde og hvem som ikke burde få benytte seg av aktiv dødshjelp. Å tillate aktiv dødshjelp sender også et sterkt signal til syke mennesker om at staten egentlig ikke har bruk for dem lenger. For mange mennesker er det nettopp det å kjenne på at man hører til og at man trengs som bidrar til å gi god livskvalitet og mening med det livet man lever. Aktiv dødshjelp er derfor et dårlig svar på en utfordring vi har i samfunnet vårt, nemlig å gi god livskvalitet, mening og å bidra til mindre ensomhet, særlig hos mennesker som sliter med sykdom.