Alkohol og skjenketider

KrFU mener det er viktig at vinmonopolet fortsetter å ha monopol og kontroll på salg av drikkevarer med høyere alkoholinnhold.

I dag lever mellom 50.000 og 150.000 barn med én eller flere voksne som har et så alvorlig alkoholproblem at det går ut over deres funksjonsevne. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vårt utgangspunkt i rusdebatten er barn og unges rett til en trygg og rusfri oppvekst. Dette har samfunnet et felles ansvar for.

I tillegg er det viktig at ungdom får informasjon om skadevirkningen av alkohol og at man jobber mot drikkepress på skoler og studiesteder. Rusfrie arenaer for ungdom er en essensiell del av forebyggingsarbeidet.

KrFU vil:

  • arbeide for at skjenketidene ikke forlenges, slik at vi får tryggere byer og mindre vold.
  • forbedre informasjonen som gis i skolen, med fokus på skadevirkninger og avhengighet
  • sørge for at kommunene har bedre og hyppigere kontroller for å hindre salg av alkohol til ungdom under 18 år
  • følge Helsedirektoratets anbefaling om å merke alkohol med skadevirkninger på lik linje med tobakk
  • øke støtten til rusfrie møteplasser for ungdom, og gi mer plass til ideelle aktører for å drive slike møteplasser