Atomvåpen

KrFU ønsker at Norge signerer FN-avtalen om et atomvåpenforbud.

I dag er det ni land som har atomvåpen, og FN jobber aktivt for en atomnedrustning. Det er en viktig del av FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet.

KrFU vil

  • at Norge skal signere FN-avtalen om atomvåpenforbud, og jobbe for kjernefysisk nedrustning