Barnevern

KrFU vil styrke barnevernstjenesten.

Ikke alle barn og unge opplever familien som et trygt sted. Når barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, er det nødvendig at samfunnet griper inn for å sikre familiene støtte, og barna den riktige hjelpen og omsorgen. Barnas trygghet og sikkerhet skal alltid prioriteres. Deres beste må alltid legges til grunn i tilfeller der alternativ omsorg vurderes. 

KrFU vil:

  • styrke det interkommunale barnevernsamarbeidet mellom mindre kommuner, som ikke er slått sammen.
  • styrke etterutdanningstilbudet til ansatte i barneverntjenesten.