Digital utdanning

Samfunnet digitaliseres, og det må også skolen.

KrFU vil ha koding og teknologilære inn i barneskolen, digitalisere mer av undervisningen i høyere utdanning, og støtte videreutvikling av digitale læringsplattformer.