EØS

KrFU vil beholde EØS-avtalen.

KrFU ser på EØS-avtalen som en gunstig avtale for Norge, da det meste av norsk handel og eksport er i denne økonomiske sonen. Flyten av arbeidskraft er også nyttig for norsk produksjon. Vi ønsker så godt og aktivt samarbeid med EU som mulig, og deltakelse alle steder vi får tilgang, for å være aktive i Europas utvikling og bidra til å gi en retning.