Elevorganisasjoner og religion

Det er positivt at elever engasjerer seg, og skolene må legge til rette for dette også i skoletiden.

Det skal også legges til rette for utøvelse av religion i skolen gjennom tilgjengelige rom for bønn og samlinger i friminuttene.