En verdig død

KrFU mener at ethvert menneske har en ukrenkelig verdi, og alle mennesker skal oppleve å bli tatt vare på og få den hjelpen de trenger, også i livets siste fase.

KrFU sier nei til aktiv dødshjelp, men ja til aktiv livshjelp. Det handler om at man jobber på tvers av yrkesgrupper, slik at pasienter kan få oppleve å mestre noen av de utfordringene de støter på med den sykdommen de har, og at mennesker i sin siste del av livet får dager med mening, omsorg og livskvalitet.

KrFU vil:

  • ikke tillate aktiv dødshjelp, men gi aktiv livshjelp.
  • ha god palliativ pleie i kommunehelsetjenesten, og legge til rette for at flere pasienter kan få et godt tilbud hjemme i livets siste fase. '
  • at alle dødende pasienter skal ha rett til fastvakt, og at ingen skal måtte gå døden i møte alene.