Første klasse

KrFU vil skrote første klasse og innføre en førskoleklasse.

Vi ønsker å reversere seksårsreformen, og gå tilbake til 9 års skolegang. I stedet ønsker vi å gjeninnføre en førskoleklasse, for å ivareta rom for lek og barns egne interesser.

Seksårsreformen har medført at alt for mange barn presses inn i en alt for stram struktur, og leken har blitt tatt ut av skolen. Resultater fra andre skoler i Norden med 9 års skolegang viser at de har bedre resultater, så ett år mindre i skolen vil nødvendigvis ikke føre til dårligere resultater.

I tillegg sliter mange barn i første klasse med å holde seg i ro og sitte stille, og med å gjeninnføre en førskoleklasse og beholde leken i større grad, vil barn kunne være barn enda ett år.

KrFU vil:

  • reversere seksårsreformen og innføre en førskoleklasse.