Finanspolitikk

En god finanspolitikk sikrer finansieringen av velferdsstaten gjennom skatter og avgifter.

KrFU mener det bør føres en finanspolitikk som holder igjen offentlig pengebruk i gode tider, mens det i dårlige tider er rom for større offentlig pengebruk.