Frafall

For å hindre frafall i videregende vil KrFU ha mer tilpasset skolegang slik at alle kan oppleve mestring og læringsglede. KrFU tror det er viktig å jobbe for et godt skolemiljø både fysisk og psykososialt, og finne løsninger tilpasset den enkelte.

KrFU mener det er behov for nytenking om tilpasning og oppfølging. Det er viktig å anerkjenne at mennesker tilegner seg kunnskap på ulike måter og vi mener at praktisk kunnskap bør verdsettes høyere. Samtidig opplever en del elever å ikke bli utfordret nok i skolehverdagen. KrFU ønsker derfor større grad av individuell frihet og større grad av tilpasning som gjør at flere kan oppleve mestring og læringsglede.