Fraværsgrensa

KrFU vil beholde fraværsgrensen.

Fraværsgrense funker. Fraværet har gått ned, karakterene har i snitt gått opp og har størst effekt for dem med mest fravær fra før. Fraværsgrensen er ikke perfekt. Er du borte fra to dager med to timers fag, vil fraværet overskride 10%. KrFU vil bytte ut 10% grensa med 15% i 2 og 3 timers fag.