Fremmedspråk

Fremmedspråk skal være valgfag.

Et tredje språkfag skal ikke være obligatorisk, men et valgfag.