Kontantstøtte

KrFU vil bevare dagens kontantstøtteordning.

Familier er ulike. Barn er ulike. For alle passer det ikke å begynne i barnehage med en gang barnet er fylt ett år. KrFU ønsker å legge til rette for at familier kan ta valg som passer for dem.