Kultur, frivillighet og idrett

Kultur skaper mye glede og engasjement, og har en stor egenverdi. For å sørge for et godt kulturtilbud for alle, er frivillig sektor avgjørende.

For å sikre bedre tilgang til ulike kulturtilbud vil KrFU at lavinntektsfamilier skal motta et kulturkort som barna kan bruke som betaling for ulike aktiviteter. I tillegg ønsker KrFU å innføre utstyrssentraler hvor det er mulig for barn og unge å låne utstyr til ulike aktiviteter og arrangementer.

Idretten er en viktig del av norsk kultur, både som folkeaktivitet og underholdning, og i tillegg er den helsefremmende. KrFU vil ha en målrettet satsing for å sikre tilfredsstillende tilbud om svømmeopplæring i alle kommuner. I tillegg ønsker KrFU at det tilrettelegges for én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.