Lærernorm

KrFU vil opprettholde lærernormen i grunnskolen.

Lærerne er skolens viktigste ressurs, og kompetente og oppdaterte lærere er avgjørende for elevenes læring og mestring. En god skoleledelse er viktig for å ivareta både lærere og elever.

Flere lærere er bra for mange: For lærerne som får mer tid til å følge opp den enkelte eleven, det er bra for kommunebudsjettene fordi man reduserer behovet for dyr spesialundervisning senere i skoleløpet, men aller viktigst er det bra for elevene som i større grad kan klare å henge med i undervisningen slik at de får de ferdighetene de trenger, blir mindre skoletrøtte og i større grad klarer å gjennomføre hele skoleløpet uten å droppe ut underveis.

KrF har fått gjennomslag for en lærernorm, som sikrer nok lærere i skolen. Dette er et krav som støttes både av lærernes organisasjoner, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget i grunnskolen.

KrFU vil:

  • opprettholde lærernormen med maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse.