Lærlingplasser

For å sikre nok lærlingeplasser vil KrFU øke lærlingtilskuddet ytterligere til det tilsvarer kostnaden for en skoleplass i videregående opplæring. Det private og offentlige må også oppfordres til å til å ta inn flere lærlinger.

Men det er ikke bare viktig at det er nok, kvaliteten må også være god. Lærlingplassenes kvalitet må sikres med kontroller av bedriftene og ved at lærlingene får mulighet til å gi tilbakemelding uten arbeidsgiver tilstede. Lærlingene må sikres den veiledningen de har krav på og oppdages det brudd på regler om arbeidstid, arbeidsmiljø eller andre fastsatte regler må dette slås hardt ned på. Samtidig må lærlingene som opplever useriøse bedrifter få tilbud om hjelp til å finne ny plass. Alle lærlinger som sliter med å finne lærlingplass selv blant de forhåndsgodkjente bedriftene, skal få hjelp til å søke til andre bedrifter og å finne et opplegg som kan godkjennes.