Lærlingplasser

For å sikre nok lærlingeplasser vil KrFU øke lærlingtilskuddet ytterligere til det tilsvarer kostnaden for en skoleplass i videregående opplæring.