Lekser

KrFU vil la det være opp til hver enkelt skole hvor mye lekser elevene skal ha.

Elever er ulike og skoler er forskjellige. Vi har tro på valgfrihet og at beslutninger tas på lavest mulig nivå. Vi har tro på lærerne og at de kjenner sine elever best, og derfor vil vi gi lærere og skolene mulighet til å velge selv hvor mye lekser elevene skal ha.

Vi vil ikke innføre leksefri skole som en nasjonal ordning, men lar det være opp til lærerne og skolene å velge selv. Har de tro på at elevene i enkelte fag kan ha godt læringsutbytte av lekser, vil vi gi muligheten til det, og det gjelder og om de velger å ikke bruke lekser som en læringsmetode.