Menneskeverdet

Menneskeverdet er en av de tre grunnverdiene i kristendemokratiet.

Hvert enkelt menneske har en uendelig og ukrenkelig verdi, uansett hvem vi her, hvor vi kommer fra, og hvilke egenskaper vi har. Fra livets begynnelse til død har hvert enkelt menneske ukrenkelige rettigheter. Retten til liv er den mest grunnleggende av dem. Menneskesynet vårt innebærer at et mangfold av mennesker er en berikelse, og ikke skal anses som en byrde for samfunnet.