Miljø

Vi er nødt til å ta vare på naturen rundt oss og det biologiske mangfoldet. Derfor må vi sørge for at det som slippes ut i naturen fra industri ikke ødelegger for dyr og planter.

Vi lever også med et voldsomt stort overforbruk som fører til massiv forsøpling av hav og at vi bruker mer ressurser og energi enn det vi egentlig har behov for. KrFU mener det må bli lettere for folk å få informasjon om produkter, hvordan de er produsert om produktenes miljøavtrykk. KrFU vil også jobbe for å bidra til lengre levetid på produkter som kjøpes og arbeide for bedre utnyttelse av avfall og varer som er gått ut på dato.