Næringsliv

Et velfungerende privat næringsliv danner grunnlaget for velferdsutviklingen i Norge. Infrastruktur, utdanning og en sterk satsning på forskning er avgjørende for å sikre et konkurransedyktig næringsliv for fremtiden.

KrFU ønsker forenklinger som gjør det lettere for bedriftene å vokse. Små og mellomstore bedrifter som ikke er like robuste som de store må vernes ekstra om. Derfor mener vi at formueskatten på arbeidende kapital må fjernes.