Oljefondet

KrFU vil sikre at forvaltningen av oljefondet respekterer menneskerettighetene og sørge for at forvaltningen av oljefondet følger de etiske retningslinjene og standardene fra etikkrådet.

Vi ønsker å åpne for at oljefondet kan investere i unotert infrastruktur. Verdiene må forvaltes godt, ikke bare for Norge, men for verden.