Prostitusjon

Prostitusjon er et samfunnsproblem hvor mennesker reduseres til en vare som kan kjøpes for penger.

KrFU vil opprettholde forbudet mot sexkjøp, og legge til rette for ulike lavterskeltilbud som gjør det lettere for mennesker å søke hjelp til å komme ut av prostitusjon. Det er viktig med en god oppfølging og et godt ettervern. Å selge kroppen sin skal ikke oppleves som den eneste måten en kan forsørge seg på.