Rus- og narkotikapolitikk

KrFU vil depenalisere bruken av narkotiske stoffer og at oppfølgingen av personer som har blitt tatt for narkotikaforbruk skal flyttes fra justis til helsetjenesten.

Mange av de som sliter med rusavhengighet har andre sykdommer i tillegg. For KrFU er det viktig at mennesker med ruslidelser får den hjelpen de trenger og at de blir sett. Mennesker som sliter med rus må få helsehjelp, hjelp til å skaffe seg jobb og et sted å bo.

En annen viktig del av ruspolitikken handler om å forebygge og å forhindre at flere mennesker blir rusavhengige og faller utenfor. Rus har negative effekter på helse og på sikkerheten i samfunnet. KrFU mener det er positivt at rus ikke er lett tilgjengelig fordi økt tilgjengelighet henger sammen med økt forbruk. Derfor er det viktig at politiet har mulighet til å gripe inn og forhindre salg av narkotika.