Språk

KrFU 💛 språkmangfold! Begge norske skriftspråkene er en viktig del av den norske språktradisjon, og den obligatoriske opplæringen i sidemål ut videregående bør fullføres.

Vi mener at sidemålsundervisningen må starte tidlig på barneskolen. KrFU vil fortsette dagens ordning med karakter i hoved- og sidemål, og sørge for at likestilling mellom nynorsk og bokmål skal grunnlovsfestes. I tillegg er det viktig med god kunnskap og undervisning om kvensk og de samiske språkene.