Sykelønn

KrFU vil redusere den generelle sykelønnen til 80% fra første sykedag.

Norges har verdens mest sjenerøse sykelønnsordning, samtidig som vi har verdens høyeste sykefravær. Denne sjenerøse ordningen er ikke bærekraftig i lengden. KrFU vil redusere den generelle sykelønnen til 80% fra første sykedag.