Skolestart

KrFU vil ha tidligst skolestart kl. 09:00

Undervisningsstart på skolene varierer fra 7.45 til 9.00. De ulike tidspunktene er nok ulikt begrunnet, men en fellesnevner for mange er at skolen skal starte i det tidsrommet som de voksne starter sin arbeidsdag fordi elevene må forberedes til de voksnes arbeidsliv. Unge og voksne har ulik døgnrytme. Skolene må innrette seg etter elevenes søvnmønster og ikke lærernes.