Vindkraft

KrFU vil opprettholde kommunal vetorett for vindkraftutbygging