Yrkesutdanning

Det er nødvendig å tenke nytt rundt yrkesutdanning! KrFU mener det bør innføres en ordning med alternative vitnemål som leder frem til samme fagbrev - uten unødvendige teorifag.

Denne vil ikke gi samme rettigheter til overgang til høyere utdanning, men teorifag som ikke direkte er relevante for utdanningsløpet kuttes. KrFU mener også lærlingekandidat-ordningen må utvides slik at elevene som ikke påbegynner/fullfører videregåendeopplæring, men begynner i jobb, kan oppnå fagbrev uten fullført videregående skole i tilfeller der de kan vise til erfaring, faglig kompetanse og bestått fagprøve.