Yrkesfag

KrFU mener det bør innføres en ordning med flere muligheter og modeller for å oppnå en yrkesfaglig utdanning