Unge fortjener bedre

Coverbilde for artikkel

I 76 år har Kristelig folkepartis Ungdom vært en kraft i norsk politikk for menneskeverdet, sosialt ansvar, og sterkere familier. Vi tror samfunnet bygges best nedenfra – gjennom de små og sterke felleskapene - familiene, frivilligheten og bedriftene. De utgjør byggesteinene i et godt lokalsamfunn.

Akkurat nå er disse felleskapene og verdiene under angrep. Det flyter over av rusmidler i skolegården og flere unge sliter med eget selvbilde og har selvmordstanker – i tillegg til en energikrise som fører til dyre strømregninger for familiene og gjør det nærmest umulig å nå klimamålene.

Norge trenger en ny start.

Narkotika skal være forbudt

I dag gruer elever seg til å gå på skolen fordi det flyter over av kokain, MMDA, hasj og andre rusmidler i skolegården. For noen blir det starten på slutten for å fullføre sitt skoleløp. Vi vil kjempe mot kriminelle bakmenn som selger narkotika i samfunnet, ikke gjøre deres virksomhet lovlig slik som andre partier tar til orde for. Vi blir aldri med på å skape aksept for narkotikabruk, noe annet vil være et svik mot landets barn og unge.

Vi vil:

  • Narkotika skal være forbudt
  • Politiet skal ha myndighet til å kunne gripe inn både ved bruk og oppbevaring av narkotika for å kunne henvise til hjelp og ikke minst avdekke kriminelle bakmenn.
  • En reform som styrker ideelle og private avrusningstilbud – slik at du både får både bedre og raskere hjelp for å få livet på rett kjøl.

Ingen skal sitte med livet sitt på vent i en helsekø

Hvis du har brukket armen får du hjelp med en gang – sliter du med din psykiske helse risikerer du å vente flere uker i kø for å få profesjonell hjelp. Det skal være likegyldig hvordan du er syk- unge skal få den hjelpen de fortjener uansett.

Vi vil:

  • ha flere helsesykepleiere inn i skolen, slik at ventetiden for unge blir kortere
  • Innføre fritt behandlingsvalg som gir pasienter mulighet til å velge behandlingstilbud selv
  • Garantiordning for tilbud om psykolog

Kjernekraft er nødvendig for å omstille Norge

Norge skal nå sine klimamål – og da er vi nødt til å omstille Norge fra fossile energikilder til grønne energikilder nå.  For oss er det viktig å klare det grønne skiftet – samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser og forvalter naturen til neste generasjon. Da trenger Norge mer solenergi, havvind, vannkraft – men ikke minst også en arbeidshest helt uavhengig av vær -  Norge må starte med kjernekraftproduksjon!

Vi vil:

  • at Norge skal starte med kjernekraft-produksjon
  • storstilt satsning på havvind

Er du enig med oss? Bli medlem i dag da vell!