Asyl

KrFU vil kjempe for en rettferdig, tolerant og internasjonalt ansvarlig asylpolitikk, hvor de som har krav på beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon får opphold i Norge.

I dag finnes det mer enn 82 millioner mennesker på flukt. Det er det høyeste antall noen gang, samtidig som Norge har det laveste antallet asylsøkere siden 1979. For første gang på mer enn 20 år kommer det flere kvoteflyktninger enn asylsøkere til landet vårt.

Alle som søker asyl i Norge har rett til å få sin sak behandlet i tråd med internasjonale forpliktelser, FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene. Dersom asylsøkere ikke trenger beskyttelse må de returneres. Saksbehandlingstiden hos UDI og UNE må reduseres for å unngå unødvendig stor psykisk belastning for de som venter på svar. Barns rettigheter og deres beste skal være styrende for asylpolitikken

KrFU vil:

  • gjeninnføre rimelighetsvilkåret, i tråd med prinsippene i FNs flyktningkonvensjon, slik at ingen returneres til krigsherjede områder
  • øke antall timer gratis rettshjelp for flyktninger
  • reversere loven som gjør det mulig å trekke tilbake norsk oppholdstillatelse dersom forholde i hjemlandet endrer seg
  • anerkjenne klimaflyktninger som flyktninger
  • at Norge skal øke bevilgingen til innvandring og integrering