Barnehager

KrFU vil sikre et mangfold i barnehagetilbudet, gjennom både private og offentlige barnehager.

Barnehagen er en viktig lærings- og lekearena for mange barn i Norge. Barna bruker mye tid i barnehagen. Derfor er det viktig at barna trives og at alle har mulighet til å sende barna i barnehagen.

Familier er forskjellige og må få velge selv hva som passer best, og hvilken barnehage de ønsker at barna skal gå i.

KrFU vil

  • sikre et mangfold i barnehagetilbudet, gjennom at både private og offentlige barnehager må gis de samme finansielle rammebetingelsene
  • ha tre barnehageopptak i året
  • opprettholde bemanningsnormen i barnehagene
  • gi barn som kommer fra lavinntektsfamilier, rett på gratis kjernetid i barnehagen