Barnetrygd

KrFU vil beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn, og vi vil øke den.

I dag lever over 11% av barn i Norge i fattigdom, det vil si mer enn hvert tiende barn. Det er høye tall. Vi vet at barnetrygden er den enkeltstønaden, som har størst betydning for å hjelpe barn ut av fattigdom.

Den norske barnetrygden stod urørt i 20 år, helt til KrF ble en del av regjeringen og økte den i 2019, 2020 og 2021. Vu vil øke den ytterligere.

KrFU vil

  • øke barnetrygden til 20 000 kroner per barn, per år, som en universell ordning