Bolig

KrFU vil gjøre det enklere for unge å kjøpe bolig.

Dagens boligpriser er veldig høye i de store byene og det er vanskelig for folk, særlig unge, å kjøpe bolig. I tillegg ser vi flere investerer i boliger for å tjene penger. Dette presser opp både kjøpe- og leieprisene. For at vi skal ha en sosial boligpolitikk bør skattefordelene ved å minimere skattefordelene ved å ha sekundærbolig.

I tillegg må ikke boligmangelen gå på bekostning av areal og naturkrisa. Markedskreftene kan ikke få overkjøre naturen.

KrFU vil:

  • ha økt boligstøtte i kommuner med høye bolig- og leiepriser.
  • styrke husbanken med vilkår som hjelper førstegangskjøpere med dårlige forutsetninger inn på boligmarkedet.