Borteboerstipend

KrFU vil øke borteboerstipendet med kr. 2000,-.

Borteboerstipend er en støtteordning til elever som ikke kan bo hjemme mens de er i videregående opplæring. Denne er viktig for videregåendeelever som skal gå på en skole langt vekk fra foreldrene.