Eiendomsskatt

KrFU vil la det være opp til kommunene om de vil ha eiendomsskatt.

Kommunene i Norge skal selv få velge om de ønsker å innføre eiendomsskatt eller ikke. Dette er en avgjørelse de på best mulig måte kan avgjøre selv.