Eldre

Våre eldre skal få dekket sine fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. God mat, tilgang på psykologer og god bemanning er nøkler til at god eldreomsorg.

KrFU ønsker balanse mellom hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, og at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi tror det er viktig med et bredt aktivitetstilbud og at de eldre selv skal få velge hvilke tjenester de ønsker, derfor er varierte tilbud viktig. Samtidig skal kvaliteten skal være høy. Mange eldre er ensomme, derfor ønsker vi prøveprosjekt med eldrekollektiv, der eldre bor sammen, og studentkollektiv på eldresenter, der studenter kan leie bolig på eldrehjem billig mot å tilbringe tid med de eldre.