Familie

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er avgjørende at vi investerer i familiene for å kunne gi barn en best mulig oppvekst, og for å kunne skape et best mulig samfunn for alle.

I dag er barnefattigdom en stor utfordring. For å bekjempe barnefattigdom vil KrFU blant annet øke barnetrygden og tilrettelegge for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å benytte seg av barnehage- og SFO-tilbud. Det er også svært viktig for KrFU å sikre familienes valgfrihet, det er derfor viktig å bevare kontantstøtteordningen. Familier vet selv hvilke løsninger som passer best i deres hverdag.